Wracamy na salę w SP99

Osu,

miło nam poinformować, że od dnia 28.09.2020 wracamy do treningów na sali w SP 99 przy ul. Głubczyckiej 3 we Wrocławiu.

Zajęcia będą odbywały się według grafiku:

Grupa dzieci 1 (mała sala):
poniedziałek: 17:45 – 19:00
środa: 17:45 – 19:00

Grupa dzieci 2 (duża sala):
poniedziałek: 19:00 – 20:15
środa: 19:00 – 20:15
piątek: 18:30 – 20:15

Grupa młodzież/dorośli (duża sala):
poniedziałek: 19:00 – 20:25
środa: 19:00 – 20:25
piątek: 18:30 – 19:55

Jednocześnie prosimy o zapoznanie się i stosowanie do zasad bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 99

 1. Na zajęcia może uczęszczać osoba bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Opiekunowie odprowadzający dzieci na zajęcia mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej obiektu zachowując poniższe zasady:  
 • a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 • b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 • c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 • d) obowiązek dezynfekowania rąk lub noszenia rękawiczek oraz stosowanie osłony ust i nosa.
 1. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w obiekcie osób nie biorących udziału w zajęciach do niezbędnego minimum i tylko w częściach wspólnych.  
 2. Zakazuje się przebywania osób trzecich, nie biorących udziału w zajęciach w salach, w których odbywają się zajęcia.
 3. Wszystkie osoby wchodzące do Szkoły/Przedszkola/Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w związku z prowadzonymi zajęciami zobowiązane są do dezynfekcji rąk bezpośrednio po wejściu do obiektu.
 4. Nadzór nad dozownikami przy wejściu sprawują osoby wyznaczone przez Wynajmującego.
 5. Osoby prowadzące zajęcia są również zobowiązane do posiadania środków do dezynfekcji rąk dla uczestników zajęć.  
 6. Uczestnikom zajęć zabrania się przebywania w innych niż wynajmowanych pomieszczeniach obiektu, z wyłączeniem toalet/zaplecza sanitarnego.
 7. Pracownicy wyznaczeni przez Wynajmującego do obsługi oraz uczestnicy zajęć  zobowiązani są do poruszania się po częściach wspólnych (korytarze) w maseczce zasłaniającej usta i nos.
 8. Przed rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu prowadzący zajęcia  zobowiązany jest do umycia detergentem lub dezynfekcji powierzchni płaskich, klamek i (w przypadku wynajmu sal sportowych) urządzeń sportowych.
 9. Przed rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu prowadzący zajęcia ma obowiązek wywietrzyć pomieszczenie, w którym odbywają się zajęcia.
 10. W przypadku, gdy zajęcia prowadzone są dla kilku następujących po sobie grup, pomiędzy poszczególnymi grupami należy zachować co najmniej 15 minut przerwy.
 11. Należy zachować bezpieczną odległość pomiędzy uczestnikami zajęć i prowadzącym zajęcia oraz podczas korzystania z szatni, przebieralni i innych pomieszczeń na terenie szkoły.
 12. Zabrania się wstępu na obiekt osobom, które:
 13. w przeciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą na COVID-19,
 14. w przeciągu 3 ostatnich dni miały podwyższoną temperaturę,
 15. w danej chwili odczuwają objawy chorobowe, takie jak: kaszel, duszności, bóle mięśni, przemęczenie organizmu.