Terminy Egzaminów

Miejsce egzaminów:

Hala Sportowa Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie, ul. Główna 94, 55-010 Święta Katarzyna.